Kvartalsrapport II 02/03

Kvartalsrapport 2 för Diamyd Medical AB (publ) 1 december 2002 - 28 februari 2003 * Försäljningen under perioden uppgick till 358 tkr ( 393 tkr). * Resultatet för perioden uppgick till -3,7 Mkr (-7,3 Mkr). Bolagets likvida medel uppgick till 32,7 Mkr. (52,4 Mkr) per den 28 februari 2003. * Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,8 kr (-2,7 kr). * Diamyd Medical avser att presentera resultat från sin fas II-studie med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd(TM) under ADA-kongressen i New Orleans, USA den 13-17 juni 2003. Stockholm den 16 april, 2003 Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ) Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Diamyd Medicals revisorer. Kommande rapporter: Kvartalsrapport 3 31 juli 2003 Bokslutskommuniké 21 oktober 2003 Ordinarie bolagsstämma 4 december 2003 * * * Diamyd Medicals affärsidé är att använda sin kompetens och sitt kontaktnät inom immunologi, bioteknik och affärsutveckling för att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Diamyd Medicals utvecklingsstrategi har sedan bolaget grundades varit att använda sig av "outsourcing", dvs extern expertis kontrakteras för vissa väl definierade uppgifter i syfte att få omedelbar tillgång till experter och anläggningar och därmed kunna hålla en hög utvecklingstakt. Koncernen består av moderbolaget Diamyd Medical AB (publ) med de helägda dotterbolagen Diamyd Therapeutics AB, Diamyd Diagnostics AB och Diamyd Inc. Därutöver äger Diamyd Medical 19 % av Uppsalaföretaget Mercodia AB som utvecklar och marknadsför diagnostiska kit inom området autoimmuna sjukdomar. Diamyd-aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har en hemsida på www.diamyd.com För mer information kontakta: VD, Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (publ). Djurgårdsbrunnsvägen 54, 115 25 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande antaganden och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00030/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00030/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar