Rapport från AACC-mötet i Orlando

Rapport från AACC-mötet i Orlando Diamyd Inc beräknas nå lönsamhet nästa kalenderår och bolaget har anställt 2 personer. Diamyd Medical rapporterar från det pågående AACC-mötet i Orlando, USA (54th National Meeting of the American Association of Clinical Chemistry), att dotterbolaget Diamyd Inc har anställt 2 personer och att intresset för Diamyds produkter är bra. Diamyd Inc beräknas nå lönsamhet nästa kalenderår och break-even beräknas ligga kring en försäljning om 5 Mkr. Bolaget marknadsför ett brett sortiment av rekombinanta protein. "Rekombinant protein har fördelar över naturligt renat protein genom att produktionen blir jämnare och renare samt att bakgrundsstörningar i mätningar blir lägre. Detta bidrar därmed till att man kan utveckla bättre diagnostiska test.", säger Anders Essen-Möller, VD i Diamyd Medical. (Rekombinanta proteiner framställs av DNA som har kombinerats från två olika källor genom genteknik, och inte genom förädlingsförsök.) Dotterbolaget Diamyd Inc har sitt huvudkontor i Triangle Research Park, North Carolina, USA. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Bolaget har identifierat två terapiprojekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Filtret kan komma att användas som komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av rörelsesjukdomen SMS. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller information om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar