Stor potential för Diamyd diabetesvaccin

Stor potential för Diamyd diabetesvaccin Diamyd Medical (O-listan) rapporterar att de sista patientproverna tagits idag vad gäller den pågående fas II studien med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamydtm. Diamyd Medical planerar att presentera resultat från studien vid en vetenskaplig kongress i USA under tiden 13- 17 juni. Vaccinets första tillämpning avses bli att förhindra att tablettbehandlade diabetespatienter blir beroende av insulin- injektioner. Ytterligare användningsområden beräknas bli att vaccinera bort insulinberoende diabetes hos barn och ungdom som löper risk att utveckla sjukdomen samt för att öka överlevnadsförmågan för insulinproducerande celler vid transplantation. I maj 2001 injicerades de första diabetespatienterna med Diamyd diabetesvaccin. Totalt har sedan dess 47 patienter blivit inkluderade i Diamyd Medicals kliniska fas II studie, som utförts både i Malmö ock Stockholm. Varje patient har besökt sjukhusen för provtagning 10 gånger under en sexmånadersperiod varvid prover tagits. Omfattande analys av proverna göres av expertlaboratorier i USA, England och Sverige. Förutom säkerhetsaspekter vad gäller vaccinet, monitoreras både metaboliska och immunologiska parametrar noggrant med syftet att få en indikation om vaccinets funktion och effektivitet. "Idag har ännu en milstolpe passerats, då de sista fyra patientproverna tagits i sexmånadersstudien", säger VD Anders Essen-Möller. "Vi ser med största spänning fram emot resultaten som avses presenteras i juni vid den Amerikanska diabeteskongressen (ADA) i New Orleans". Vaccinets första patientkategori avses bli tablettbehandlade diabetespatienter med antikroppar mot GAD. Marknaden för denna patientkategori beräknas till cirka 5-10 miljarder kronor per år. Lika stora marknader väntar om vaccinet kan utvecklas för att förhindra insulinberoende diabetes i barn och ungdom. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Diamyd Medical driver idag ett antal GAD-baserade utvecklingsprojekt och har licensierat rättigheter för detta från universitet i USA. För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar