Ändrad tid för halvårsrapport

Styrelsen i Metallvärden i Sverige meddelar att i tidigare rapporter har angivits att halvårsrapporten skall avges
den 26 augusti.

Detta är felaktigt och ändras härmed till fredagen den 31 augusti.
Styrelsen
För mer information kontakta:
Björn Grufman, koncernchef
Tel: 08 – 440 84 60
bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar