Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag godkänd

Tingsrätten i Stockholm beslutade i samband med borgenärssammanträde den 30 oktober 2017 att den företagsrekonstruktion som inleddes den 10 oktober skall fortsätta dock längst till den 11 januari 2018, såvida inget annat beslutas av rätten dessförinnan.

Beslutat omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag:

•                    Sala Bly AB

•                    Metallvärden i Lesjöfors AB

•                    M.V. Metallvärden AB

•                    Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan och redovisar båda positivt kassaflöde för de två senaste månaderna. I enlighet med tidigare beslut har återuppstarten av verksamheten i Lesjöfors skjutits på framtiden till dess att koncernen kan säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kontinuerlig drift.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar