FULL PRODUKTION I KILSTA METALLS NYLIGEN FÖRVÄRVADE ANLÄGGNING

(NGM: KILS MTF)

I april 2008 förvärvade Kilsta Metall en anläggning för återvinning i Norrköping av Ragn-Sell Metall. Anläggningen hade då under de senaste åren visat en svag eller negativ resultatutveckling. Efter att Kilsta förvärvat anläggningen har omfattande insatser genomförts för att uppnå en effektivare och lönsammare produktion. Ett första avgörande mål har nåtts då produktionskapaciteten kunnat utnyttjats fullt ut de senaste veckorna, vilket är över förväntat utfall. Kilsta Metall bedömer att anläggningen kan ge en kraftig positiv påverkan på vinsten per aktie under 2009. Till detta kommer goda förutsättningar för synergier mellan Kilsta Metalls anläggningar i Karlskoga resp Norrköping.

Kilsta Metalls omsättning under 2008 bedöms kunna ligga i intervallet 80-100 Mkr med goda möjligheter till fortsatt tillväxt under 2009. År 2007 uppgick omsättningen till ca 40 Mkr.

För mer info

Peter Zeidler

0706 97 29 20

Ordförande Kilsta Metall AB

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Bolaget har ca 2100 aktieägare.

Kilsta Metall-aktien är listad på Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar