HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

  • Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr.

Andra kvartalet 2018

  •  Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 9 536 Tkr med ett resultat på – 2 398 Tkr. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 790 Tkr. 

För att se hela halvårsrapporten se bifogade pdf alternativt gå in på www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar