Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan "Bolaget") avhölls tisdagen den 10 oktober 2017.

 

Stämman beslutade:

  • Att anta en ny bolagsordning
  • Att emittera teckningsoptioner
  • Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att kunna emittera teckningsoptioner
  • Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner,

 

  För att läsa hela pdf se bifogade länk.alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar