METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) Publicering av årsredovisning och beslutsunderlag

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har kallat till årsstämma tisdagen den 30 juni kl.16.00.

Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019 samt underlag för styrelsens förslag till stämmobeslut har idag publicerats på Metallvärdens hemsida www.metallvarden.se

Stockholm 2020-06-16

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Se nedanstående PDF.er