Metallvärden senarelägger kvartalsrapport

Styrelsen i Metallvärden har den 25 oktober 2017 beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden juli-september.

Nytt datum för publicering har bestämts till tisdagen den 14 november 2017.

Anledningen till senareläggningen är den nyligen inledda företagsrekonstruktionen för såväl moderbolaget som dotterbolagen och därmed ökad arbetsbelastning.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar