Nu finns Årsredovisningen 2016

Bifogat finner ni Årsredovisningen 2016

Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen

 avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Prenumerera

Dokument & länkar