NY VD I KILSTA METALL

(NGM: KILS MTF)

Styrelsen i Kilsta Metall har till ny VD utsett Christian Karstensen, f 71. Karstensen har en gedigen erfarenhet av företagande, främst inom egna verksamheter och är även en av Kilsta Metalls huvudägare. Sedan februari i år har Karstensen varit anställd i Kilsta Metall med ansvar för inköp, administration och affärsutveckling. Tillträdet sker den 1 juli 2008.

Nuvarande VD Anders Hilmersson tillträdde i november 2007 med huvudsaklig uppgift att föra Kilsta Metall till publik notering. Detta är nu fullgjort. Hilmersson lämnar även sin plats i Kilsta Metalls styrelse per 30 juni 2008.

För mer info

Peter Zeidler

0706 97 29 20

Ordförande Kilsta Metall AB

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Bolaget har ca 2100 aktieägare.

Kilsta Metall-aktien är listad på Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar