PRESSMEDDELANDE Stockholm den 31 maj 2019 Metallvärden i Sverige AB (publ.) Publicerar av årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.

Vg öppna bifogade länkar för att se hela innehållet alternativt gå in på företagets hemsida www.metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar