Beskattningen av medlemmar i andelslag ändras

Riksdagen har vid sin session 10.12.2014 godkänt regeringens proposition till lagändring rörande beskattning av medlemmar i andelslag. Lagändringen träder i kraft efter att presidenten har stadfäst den. 

Efter lagändringen är andelsräntor till 5 000 euro beskattningsbar kapitalinkomst till 25 % och skattefri inkomst till 75 %. Till den del andelsräntorna överstiger 5 000 euro är den överstigande delen till 15 % skattefri inkomst och till 85 % beskattningsbar kapitalinkomst.
 
För Metsäliitto Osuuskuntas del gäller detta räntor som erläggs på stadgeenligt andelskapital och tilläggsandelar. För närvarande är andelsräntor skattefri inkomst till 1 500 euro för naturliga personer och dödsbon, medan inkomster som överstiger 1 500 euro för den överstigande delen till 70 % är beskattningsbar kapitalinkomst.

För 2013 har Metsäliitto Osuuskunta betalat ut sammanlagt 44,5 miljoner euro i räntor på andelskapital.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är marknadsledaren inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Företaget ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och erbjuder ägarmedlemmarna i moderbolaget, Metsäliitto Cooperative, omfattande tjänster inom virkeshandel och naturvård. Till Metsäliitto Cooperative hör cirka 103 000 skogsägare som äger närmare hälften av den privatägda skogsarealen i Finland. 2019 uppgick Metsä Forests försäljning till 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 840.

Prenumerera