Metsäliitto Osuuskunta betalar en ränta om 5,5 % på andelsinsatser

Metsä Group pressmeddelande 8.5.2015

Vid sin ordinarie stämma den 7 maj 2015 fastställde Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige de andelsräntor som betalas på ägarmedlemmarnas andelsinsatser. Utifrån resultatet för 2014 betalar Metsäliitto Osuuskunta en ränta om 5,5 procent på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet (2013: 5,5 % + en tilläggsränta om 1,0 % med anledning av jubileumsåret). På A-tilläggsandelskapital betalas en ränta om 5,0 procent (5,0) och på B-tilläggsandelskapital en ränta om 4,5 procent (4,5).

Andelsräntorna betalas till medlemmarna den 12 maj 2015. Totalt betalas 45,7 miljoner euro (44,5) i andelsränta för 2014. Beloppet motsvarar cirka 4 euro för varje kubikmeter virke som togs emot från medlemmarna under 2014.

Av de förvaltningsrådsledamöter som stod i tur att avgå omvaldes agrolog Mats Brandt från Karleby, agronom Hannu Järvinen från Janakkala, jordbrukare Esko Kinnunen från Pieksämäki, agrolog Timo Nikula från Letala, magister i samhällsvetenskaper Ahti Siponen från Kiuruvesi och skogsbruksingenjör Matti Äijö från Ikalis.

Till ersättare för jordbrukare Arto Hongisto valdes agrolog Pirkko Laitinen från Utajärvi och till ersättare för agrolog Mauri Ruuth valdes journalist, jordbrukare Matti Turtiainen från Nyslott.

Tre förvaltningsrådsledamöter stod i tur att avgå enligt åldersparagrafen. Till ersättare för jordbrukare Hannu Lassila valdes jordbrukare Tapani Haukilahti från Vetil, till ersättare för jordbrukare Martti Palojärvi skogsvårdsföretagare Jukka-Pekka Vapaniemi från Nurmijärvi och till ersättare för jordbrukare Erkki Vainionpää jordbrukare Matti Alatalo från Soini.

Vid sitt konstituerande möte valde förvaltningsrådet agronom Hannu Järvinen till ordförande och jordbrukare Juha Paajanen till vice ordförande.

 

METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

 

Mer information:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, Metsä Group, tfn 050 3844 808
Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541 

www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött trä från norra Europa. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, kartong av färsk skogsfiber, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2014 och koncernen sysselsätter cirka 10 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 122 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är marknadsledaren inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Företaget ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och erbjuder ägarmedlemmarna i moderbolaget, Metsäliitto Cooperative, omfattande tjänster inom virkeshandel och naturvård. Till Metsäliitto Cooperative hör cirka 103 000 skogsägare som äger närmare hälften av den privatägda skogsarealen i Finland. 2019 uppgick Metsä Forests försäljning till 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 840.

Prenumerera