Skogen som yrke

Finland behöver flera proffs för skogsvård, virkesdrivning och virkestransport. Virkesförsörjningen sysselsätter bland annat skogshuggare, skogsmaskinförare och -montörer samt förare för virkesbilar. Behovet av nya företagare ökar också.

Sysselsättningsutsikterna inom skogsbranschen ser ljusa ut efter de senaste tidernas investeringsbeslut. ”Antalet sökande till yrkesskolor inom skogsbranschen har ökat. Under de två senaste åren har antalet sökande i första hand till branschen ökat i den gemensamma elevantagningen med drygt 30 procent. Riktningen är alltså den rätta, men det räcker inte ännu till”, specialist i skogsutbildning Karl-Erik Hasa från Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Det är just nu aktuellt att söka sig till utbildning. Den gemensamma elevantagningen till yrkesskolor och gymnasier pågår för tillfället och slutar den 15 mars. På adressen studieinfo.fi får man reda på hurudan utbildning det finns att få inom skogsbranschen och var man kan studera. Studierna är mycket praktiskt orienterade och man kan skaffa sig ett yrke flexibelt på många sätt.

Till branschen via vuxenstudier

”För ungdomar som har slutfört grundskolan eller gymnasium tar det 2–3 år att avlägga en grundexamen inom skogsbruk. I utbildningen betonas allt mera kunskapens betydelse, mera än utbildningens längd”, berättar Hasa.

Grundexamen ger yrkesfärdigheter och dessutom färdigheter inom kundbetjäning och företagande. De som studerar till skogsarbetare blir ofta företagare som erbjuder skogsvårdstjänster. Många av dem som har utbildat sig till maskinförare eller virkesbilsförare blir företagare – oftast fortsätter de över familjens företagsverksamhet.

”Vuxenutbildningen är en viktig resurs för att snabbt få nya proffs ut i skogen. Vuxenstuderande får en personlig studieplan utgående från tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Vuxenstudierna är kortare än ungdomsutbildningar och ofta består ungefär hälften av den cirka ett år långa utbildningen av arbetspraktik i något företag i branschen. Den bästa informationen om vuxenstudier får man i närmaste läroinrättning som ger utbildning i skogsbranschen.”

Till och med 1 000 flera per år

Hasa berättar, att det skulle behövas till och med 1 000 proffs till per år inom virkesdrivningen. ”Det är flera hundra mera än det utexamineras för tillfället.”

Hasa drar ett projekt som finansieras av stiftelsen Metsämiesten Säätiö, vilket har som mål att samla anordnarna av yrkesutbildning, yrkeshögskolorna och universiteten för att utveckla branschens utbildning och dess marknadsföring i samarbete med skogsbranschens aktörer.

”Det är avgörande att väcka ungdomarnas intresse och ändra på den alltför gammalmodiga uppfattning som många har av skogsbranschen. Det skulle vara bra för många kvinnor att veta att det inte krävs fysisk styrka för att köra skogsmaskiner.”

Intresserad?

Om du vill ha ett självständigt, men ansvarsfullt arbete, som kräver noggrannhet och förmåga att göra snabba beslut, lönar det sig att fundera på skogsbranschen. Dagens skogsmaskiner är trivsamma arbetsplatser och de styrs med toppteknologi – det samma gäller virkesbilar.

Bekanta dig med skogsbranschen och de yrken och studiemöjligheter som den erbjuder på adressen: studieinfo.fi och www.metsapuhuu.fi

Prenumerera