Metsä Tissue stärker varumärket Katrin genom ny kapacitetsinvestering

Metsä Tissue har idag meddelat sitt beslut att kraftigt öka bolagets
Away-from-Home kapacitet under de kommande åren. 
Bolaget har bekräftat en investering på cirka sju miljoner euro vid Mänttä bruk
i Finland. Projektet beräknas vara slutfört under första kvartalet 2012. 

"Genom att förbättra vårt utbud och produkternas tillgänglighet, kommer
investeringen direkt att stödja varumärket Katrins tillväxtmål, säger Christoph
Zeiler, SVP, Away-from-Home. "Detta regionala investeringsstöd kommer att få
effekt i hela Europa. Det kommer att hjälpa oss att stärka vårt fotfäste på
våra viktigaste marknader och stärka varumärket Katrins närvaro. Dessutom
kommer investeringen att förbättra Mänttä brukets kostnadseffektivitet. " 

Varumärket Katrin är välkänt i hela Europa för sin aktiva roll i främjandet av
god hygien. "Våra kunder och slutanvändare har ett ökat intresse för god hygien
både på arbetsplatsen och i fritidsmiljöer. Investeringen skapar möjligheter
för nya innovativa produkt- och servicekoncept" avslutar Zeiler. 


För ytterligare information, kontakta:

Hannu Kottonen, CEO
Tel. +358 (0) 1046 54959
Email: hannu.kottonen@metsatissue.com

Christoph Zeiler, Senior Vice President, Away from Home Business Area
Tel. +49 2684 609-280
Email christoph.zeiler@metsatissue.com

Marja-Leena Dahlskog, Communications Manager
Tel. +358 (0)1046 55149
Email: marja-leena.dahlskog@metsatissue.com


Metsä Tissues Away-from-Home varumärke Katrin grundades 1974 och är idag en
ledande  europeisk hygienspecialist med lösningar för att passa olika behov på
arbetsplatser, hotell, spa, sjukhus, restauranger, skolor och offentliga
toaletter. Ett omfattande utbud av Katrins mjukpappersprodukter, dispensers och
relaterad service säljs över hela Europa och i Ryssland. 

Metsä Tissue är en ledande mjukpapperstillverkare av produkter för
privathushåll och storhushåll i Europa. Vi är också en världsledande
papperstillverkare av bak- och matlagningsprodukter. Våra främsta varumärken är
Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin, Fasana och SAGA. Vi har produktion i
Finland, Tyskland, Polen, Ryssland, Slovakien och Sverige med 3150 anställda.
Omsättningen är 890 milj euro. Metsä Tissue tillhör Metsäliittokoncernen. 

Prenumerera