Inbjudan till presskonferens: presentation av Metsäliittokoncernens finansiella resultat för första halvåret

Metsäliittokoncernen pressmeddelande 16.7.2008
 
Metsäliittokoncernens finansiella resultat för första halvåret 2008 presenteras
onsdagen den 23 juli kl. 13 i hotel Kämp, Norra Esplanaden 29, Helsingfors. 
 
Koncernchef Kari Jordan och ekonomidirektör Ilkka Pitkänen presenterar
koncernens samt dess dotterföretags M-reals, Metsä-Botnias, Metsä Tissues och
moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas resultat. 
 
Anmälningar till presskonferens ombedes innan måndagen den 21 juli 2008 per
e-post till terhi.kylanlahti@metsaliitto.fi. 
 
Ytterligare information:
Anne-Mari Achrén, kommunikationsdirektör, Metsäliittokoncernen, tfn 050 598 8864

Prenumerera