Metsä Group investerar cirka 30 miljoner euro i en ombyggnad av sågverket i Vilppula

Metsä Group pressmeddelande 4.7.2012

I maj meddelade Metsä Group att man startar en utredning om en ombyggnad av Metsä Woods sågverk i Vilppula. Samtidigt inleddes förhandlingar med personalgrupperna vid sågverket enligt samarbetslagen. Förhandlingarna har slutförts och Metsä Group har beslutat att investera cirka 30 miljoner euro i en ombyggnad av sågverket i Vilppula.

Med investeringen på cirka 30 miljoner euro, som görs 2013, byggs en ny såglinje och en ny behandlingsanläggning för råvara. Även andra delar av sågverket byggs om. Vid den nya såglinjen kan man använda mångsidiga sågmodeller och även utnyttja klentimmer på ett effektivt sätt. Produktionen kan effektiviseras avsevärt i och med att två såglinjer ersätts med en ny. Ingen relevant förändring sker i sågverkets kapacitet.

”Projektet ger oss möjligheter att erbjuda våra kunder mervärdesprodukter med ännu högre förädlingsgrad som utvecklats enligt kraven i kundernas produktsortiment och produktionsprocesser. Vi vill vara en föregångare inom service för krävande virkesanvändare inom industrin även i framtiden och hit hör även vår egen vidareförädling”, säger Timo Karinen som är branschdirektör för Metsä Wood.

Som en del av utredningsarbetet för projektet inleddes samarbetsförhandlingar med personalen vid sågverket i Vilppula den 21 maj. Förhandlingarna slutfördes den 2 juli 2012, och behovet av personalminskningar är 40 personer. Metsä Wood samarbetar med de lokala myndigheterna för att ge de medarbetare som sägs upp stöd i att hitta nya jobb eller omskola sig. Möjligheten till pensionsarrangemang utreds också. Dessutom försöker bolaget så långt det är möjligt att erbjuda nya arbetsuppgifter på Metsä Groups övriga verksamhetsställen. Förhandlingarna berörde de cirka 140 anställda vid sågverket, och behovet av personalminskningar beräknades uppgå till högst 40 personer.

Sågverket ligger i staden Mänttä-Vilppula. Sågverket har en kapacitet på cirka 450 000 m3 per år med produktion fem dagar i veckan.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Mer information:
Timo Karinen, branschdirektör, Metsä Wood, tfn 010 465 4173

www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, som har produkter med stark närvaro i människornas vardag och som främjar välbefinnandet på ett hållbart sätt. Huvudråvarorna i Metsä Groups spetsprodukter är förnybart nordiskt virke och träfiber. Våra viktigaste affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong och papper, massa, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Group hade år 2011 en omsättning på 5,3 miljarder euro och sysselsätter cirka 12 500 personer. Koncernen har verksamhet i cirka 30 länder.

www.metsawood.fi

Metsä Wood erbjuder konkurrenskraftiga och ekoeffektiva träbaserade lösningar för industriellt byggande, industrikunder samt hem- och boendebehov. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Metsä Wood hade år 2011 en omsättning på 940 miljoner euro och sysselsätter cirka 2 900 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och fettbeständigt papper. 2019 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300 personer. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera