Metsä Group utnyttjar sin köpoption på aktier i Metsä Fibre

Metsä Group pressmeddelande 17.4.2012 kl. 13.00

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta har nu beslutat att utnyttja sin köpoption på UPM-Kymmene Abp:s (UPM) ägarandel på 11 procent i Metsä Fibre. Metsä Group har meddelat om denna option tidigare. Priset på de aktier som ska förvärvas med köpoptionen är 150 miljoner euro enligt meddelandet som Metsä Group och UPM publicerade den 30 juni 2011. Affären slutförs senast den 27 april 2012.

I och med affären ökar Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel tillfälligt till 68 procent. Ägarandelen sjunker till 50,2 procent när affären med Itochu Corporation, som publicerades den 11 april 2012, har slutförts.

METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Mer information:

Direktör för juridiska ärenden Esa Kaikkonen, tfn 010 465 4749
 

www.metsagroup.com  

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är stark närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke och träfiber är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är mjuk- och matlagningspapper, kartong och papper, träprodukter samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning uppgick 2011 till 5,3 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 12 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare när det gäller hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och pergaminpapper. Metsä Groups omsättning 2018 uppgick till totalt 5,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera