Metsä Groups investering på 30 miljoner euro i träproduktverksamhetens sågverk i Vilppula blev klar

Metsä Group pressmeddelande 18.11.2013


Metsä Wood, som ingår i Metsä Group, invigde sitt ombyggda sågverk i Vilppula i dag den 18 november 2013. Med investeringen på cirka 30 miljoner euro i sågverket byggdes en ny sågmatning, en såglinje och linjer för hantering av färskt virke. Det ombyggda sågverket har högre produktionseffektivitet och bättre möjligheter att tillgodose kundernas olika behov. Såglinjen invigdes av näringsminister Jan Vapaavuori.

”Investeringen är strategiskt viktig för Metsä Group, eftersom vi tack vare den kan höja förädlingsvärdet på träråvara maximalt. Den nya flexibla såglinjen ersätter två gamla. Med detta ökar sågverkets produktionseffektivitet avsevärt och samtidigt kan vi utnyttja våra ägarmedlemmars virke ännu mer effektivt. Investeringen stärker vår konkurrenskraft i det utmanande marknadsläget”, säger Metsä Groups koncernchef Kari Jordan.

Den nya såglinjen startades upp i september, och den erbjuder ett helt nytt slags flexibilitet när det gäller att anpassa utbudet. ”Tack vare sågverkets moderna produktionsteknik med mångsidiga sågmallar har vi bättre möjligheter att tillverka produkter som är anpassade efter kundernas behov”, säger Esa Kaikkonen, branschdirektör på Metsä Wood.

Sågverket ligger i staden Mänttä-Vilppula. Sågverket har en årskapacitet på cirka 450 000 m3 med produktion på fem vardagar i veckan och det sysselsätter cirka 100 personer. Förutom Metsä Woods egna förädling, är sågverkens största kunder till exempel företag som tillverkar vidareförädlade sågvaruprodukter, möbelindustrin och distributörer.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Esa Kaikkonen, branschdirektör, Metsä Wood, tfn 010 469 54749
Olga van Iterson, marknads- och kommunikationschef, Metsä Wood, tfn 050 325 2376


www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

www.metsawood.fi

Metsä Wood erbjuder konkurrenskraftiga och ekologiskt effektiva träbaserade lösningar för kunder inom industriell tillverkning, övrig industri samt hem och livsstil. Vi tillverkar produkter av nordiskt trä, en hållbar råvara av högsta kvalitet. Vår omsättning 2012 var 904 miljoner euro och vi sysselsätter cirka 2 700 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och fettbeständigt papper. 2019 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300 personer. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 100 000 finska skogsägare.

Prenumerera