Metsä Tissues pappersbruk i Mänttä får PEFC-märka sina produkter - PEFC-märkningen är ett bevis på välskötta skogar


            
Mänttä pappersbruk, som ingår i Metsä Tissuekoncernen, har som första
mjukpappersbruk i världen fått rätt att PEFC-märka sina produkter (Programme
for the Endorsement of Forest Certification Schemes). PEFC-märkningen är en
signal till kunder och slutanvändare att råvaran kommer från bärkraftigt skötta
skogar. Mänttä bruk har fått rätt att PEFC-märka samtliga mjukpappersprodukter
och blekta papperskvaliteter för matlagning tillverkade i Mänttä. Primärt
kommer Metsä Tissue att utnyttja PEFC-märkningen i den globala marknadsföringen
av sina pappersprodukter för matlagning. Rättigheterna har beviljats av
Skogscertifiering i Finland r.f. i december 2004. 

 

För att få rätt att PEFC-märka sina produkter måste Metsä Tissue få en
certifiering av spårbarheten i virkesanskaffningen. SFS-Inspecta Sertifiointi
Oy beviljade i november 2004 Mänttä bruk en CoC-certifiering (Chain of
Custody). Botnias massafabriker i Raumo och Kaskö försörjer Mänttä bruk med
massa. Metsäliitto Osuuskunta köper råvirket i huvudsak ur privata skogsägares
certifierade skogar. 

 

Metsä Tissue har ambitionen att bli den mest miljötillvända leverantören av
mjukpapper och matlagningspapper. Metsä Tissue har fått sin kvalitetsledning,
miljöledning och fiberförsörjning certifierad och kan därmed visa upp en
leveranskedja som är kontrollerad från början till slut, dvs. från skog till
konsumentprodukt. 

 

PEFC-märkningen vinner snabbt terräng 

  *
   PEFC är en förkortning av begreppet Programmes for the Endorsement of
Forest Certification Schemes. 
  *
   PEFC är ett övergripande internationellt system för godkända nationella
certifieringssystem. De skogsbruksprinciper som antogs år 1992 vid FN:s miljö-
och biståndskonferens i Rio de Janeiro utgör bland annat basen för den
fortsatta utvecklingen av PEFC-systemet. 
  *
   Ser vi till arealen certifierad skog är PEFC världens ledande
certifieringssystem. 
  *
   Hela 70 procent av Europas skogar är PEFC-certifierade. Merparten av de
europeiska skogarna är privatägda. 
  *
   I slutet av november godkände den åttonde PEFC-generalförsamligen
skogscertifieringssystemen i Chile och Australien. I dag har totalt 16 olika
certifieringssystem omfattande 55 miljoner hektar certifierad skog fått ett
PEFC-godkännande. Nästa år utvidgas PEFC-systemet till de tropiska och
subtropiska skogarna i världen. 
  *
   PEFC-systemet utvecklas i en interaktiv process som är öppen för alla
parter. 
  *
   Finlands nationella system kallas Finnish Forest Certification System.
  *
   Information: www.pefc.org och http://www.ffcs-finland.org/.

Metsä Tissue ingår i Metsäliittokoncernen och är ett växande företag på
marknaden för konsumentprodukter. Metsä Tissue hör till de ledande
leverantörerna av mjukpappersprodukter till både privata hushåll och
storkonsumenter. Produkterna marknadsförs under varumärkena Lambi, Serla, Leni,
Mola, Katrin och Fasana. Metsä Tissue är marknadsledande leverantör av
pappersprodukter för matlagning i Europa. Matlagningssortimentet består av
bakplåtspapper, smörpapper och smörgåspåsar. Information om våra produkter och
hur de används i hälsosam matlagning finns på webbadressen www.serlaklubi.com
(på finska). 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och fettbeständigt papper. 2019 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300 personer. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera