Metsäliitto investerar 15 miljoner euro i en förädlingsenhet av björkplywood

Metsäliitto Träproduktindustri investerar 15 miljoner euro för att utveckla
allt mer innovativa lösningar av björkplywood för sina kunder inom industrin.
Det kommer att bygga en förädlingsenhet av björkplywood i Finland och
verksamheten på den kommer att inledas i början av år 2008. 

”Investering i nya förädlingstekniker stöder Metsäliitto Träproduktindustris
strategi, som säger att vi i allt högre grad ska sträva efter att förena
kompetens och det högklassiga nordiska råmaterialet, för att skapa mervärde för
våra kunder. Vår målsättning är att bli den ledande leverantören av plywood för
krävande industriellt bruk”, säger Joni Lukkaroinen, direktör för
Plywoodindustri på Metsäliitto Träproduktindustri. 

”Den nya förädlingsenheten kommer i första hand att tillgodose kundernas behov
inom transportmedelsindustrin. Vi kommer att lansera en ny sorts
plywoodprodukter och -komponenter på marknaden, som grundar sig på den nya
generationens ytbehandlingsteknik. Samtidigt utvidgar vi urvalet av olika
dimensioner på våra produkter betydligt. Vår strategi är att förena innovativa
produktlösningar med förmågan att betjäna kunderna utifrån deras produkt- och
leveransbehov. Denna förmåga finns på våra bearbetnings- och
distributionscentraler som verkar i ett antal olika länder”, säger Lukkaroinen. 

Man börjar bygga fabriken i sommar och produktionen kommer att inledas i början
av år 2008. Då kommer man att lansera plywoodprodukter som har ytbehandlats på
ett speciellt sätt och plywoodskivor av extra stort format. 

Man planerar att bygga förädlingsenheten i anslutning till plywoodfabriken i
Suolahti. Den nya enheten kommer att sysselsätta ca 20 personer. 

Mer information:
Joni Lukkaroinen, direktör, Plywoodindustri, Metsäliitto Träproduktindustri,
tfn 050 590 0720 
Johanna Kankkunen, biträdande direktör, marknadsföring och kommunikation,
Metsäliitto Träproduktindustri, tfn 050 350 4005. 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och fettbeständigt papper. 2019 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300 personer. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera