Metsäliitto tecknar aktier i M-reals emission

Metsäliitto Osuuskunta har som största aktieägare i M-real Oyj förbundit sig
att teckna aktier i börsbolaget i proportion till sitt tidigare innehav.
Metsäliitto äger 38,5 procent av aktierna i M-real. 

"Metsäliitto är införstådd med M-reals nya strategi och vill i fortsättningen
medverka i utvecklingen av M-real. Därför kommer vi att bibehålla vår nuvarande
ägarandel", konstaterar koncernchef Antti Oksanen i Metsäliitto. "Vi har berett
oss på att teckna aktier i emissionen för drygt 170 miljoner euro", säger
Oksanen. Han poängterar att Metsäliitto som moderföretag i koncernen har en bra
resultatutveckling och en tillräckligt stark likviditet. "Vi vill också i
framtiden trygga våra medlemmar en konkurrenskraftig avkastning på insatserna",
säger koncernchef Antti Oksanen. 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group har fokus på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjukpapper och fettbeständigt papper. 2019 uppgick Metsä Groups omsättning till 5,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300 personer. Metsäliitto Cooperative är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 103 000 finska skogsägare.

Prenumerera