Bokslutskommuniké 2015

-     Rörelseintäkter 325 kSEK (311)

-     Periodens resultat–15,2 MSEK (-14,2)

-     Resultat per aktie -0,32 (-0,38)

-     Soliditet 83,7 % (80,8 %)

-     Micropos får ett genombrott i Turkiet i och med ett avtal med det privata sjukhuset, Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istanbul som skall effektivisera sin prostatacancerbehandling med RayPilot® under 2016.

-     RayPilot® har använts regelbundet vid strålbehandling av prostatacancer på en utvald andel patienter för att möjliggöra hypofraktionering där antalet behandlingstillfällen minskas från normala 40-talet till endast 5.

-     Avtalet med referenskunden Helsingfors Universitetssjukhus förlängs och fördjupas där kliniken har för avsikt att utvärdera användningen av RayPilot® på andra cancerformer samt där kliniken fortsatt kommer ta emot besökare från andra kliniker som vill lära sig mer om systemet och dess användning.

-     Micropos certifieras enligt kvalitetsledningssystemet ISO 13485 som är ett krav för godkännande av medicintekniska produkter i många länder utanför Europa och som underlättar integrationsarbete med andra medicintekniska produkter.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. Micropos kommer under 2016 släppa en ny RayPilot® och världsunik förbrukningsvara som kombinerar positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Prenumerera