Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under juli 2017 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) (”Midsona”) ändrats till följd av den apportemission som bolaget genomfört i samband med förvärvet av Bringwell AB, vilket bolaget tidigare informerat om. 

Det totala antalet aktier i Midsona har ökat med 3 361 584 aktier av serie B. Det totala antalet aktier uppgår den 31 juli 2017 till totalt 46 008 064 aktier varav 539 872 aktier av serie A och 45 468 192 aktier av serie B. Ändringen medför att antal röster har ökat med 3 361 584 röster till 50 866 912 röster. 

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Svensson, CFO, Tel: +46 767 74 33 04

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar