Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 Väsentlig förbättring av rörelseresultatet Tredje kvartalet · Nettoomsättningen ökade till 206,6 (91,3) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivning ökade till 24,4 (0,9) MSEK · Resultatet efter finansiella poster ökade till 11,9 (-5,4) MSEK Nio månader · Nettoomsättningen ökade till 395,0 (249,7) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade till 26,8 (11,5) MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (6,0) MSEK Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, functional food och livsmedel med hälsoprofil, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter Wilh. Sonesson inbjuder till informationsmöte Wilh. Sonesson inbjuder till informationsmöte. Tid: Onsdagen den 14 november kl. 08.00 Plats: Operaterassen i Stockholm VD Greg Dingizian och Styrelseordförande Bo Håkansson presenterar företaget, dess fokusering på hälsoprodukter samt kommenterar niomånadersrapporten Moderator är Conny Granelli, Bankaktiebolaget JP Nordiska. Wilh. Sonesson bjuder på frukost. Anmälan till presentationen kan göras till Financialhearings, tel 08 5620 8760 eller e-post: traffar@fti.se Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.financialhearings.com, cirka klockan 15.00 samma dag samt på www.wilhsonesson.com. Välkommen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00140/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00140/bit0003.pdf

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com