Ny vd för Sonesson inredningar

NY VD FÖR SONESSON INREDNINGAR Till ny verkställande direktör för Sonesson Inredningar AB och tillika koncernchef för SONO-gruppen har utsetts Pontus Widlund. Tillträdesdag blir den 1 november 2002. Pontus Widlund efterträder Jan Wictorsson. Sonesson Inredningar AB är moderbolag i en grupp med sex dotterbolag inom möbelsektorn med gemensam marknadsföring under varumärket SONO. Pontus Widlund är idag VD för Dahlmans Klippo AB. Från mars 1992 till september 1997 var Pontus anställd inom Sonesson Inredningar AB, först som administrativ chef och därefter som marknads- och försäljningschef. Efter civilekonomexamen vid Lunds universitet tjänstgjorde Pontus inom ABB 1988-1992 som controller, varav huvuddelen av tiden med placering i Kuala Lumpur och Singapore. Från den 1 januari 2002 ägs SONO-gruppen av Wilh. Sonessons helägda dotterbolag Active Capital AB (publ). På Wilh. Sonessons bolagsstämma den 24 april 2002 beslutades att erbjuda aktieägarna att förvärva aktierna i Active Capital. Styrelsen i Active Capital beslutade den 25 april att ansöka om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsen. I och med bildandet av Active Capital kan SONO-gruppen fortsätta den tillväxtstrategi som inleddes 1999 i och med köpet av Alnäs Möbelfabrik. Målet är att genom ytterligare förvärv skapa en inredningsgrupp som blir en av de ledande aktörerna inom inredningsbranschen i Europa med inriktning på skol-, fritids- och industrisektorn samt offentlig miljö. Den tidigare inledda satsningen på att lansera gruppens produkter på exportmarknaderna kommer att intensifieras. Active Capital kommer att säljas ut med företrädesrätt för Wilh. Sonessons aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till förvärv av en (1) ny aktie till fyra (4) kronor. Sista dag för handel med Wilh. Sonesson-aktien inklusive inköpsrätt är den 12 juni. Prospekt kan beställas hos Erik Penser Fondkommission, tel 08-463 80 00, emission@penser.se. Lund den 10 juni 2002 ACTIVE CAPITAL AB (publ) Bo Håkansson Verkställande direktör Tel: 046-280 8100 Active Capital-koncernen bildades den 1 januari 2002 genom att Wilh. Sonesson samlade dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center i ett nytt bolag. Wilh. Sonesson beslutade vid sin bolagsstämma den 24 april 2002 att erbjuda aktieägarna att köpa aktierna i Active Capital, för att sedan notera bolaget på Stockholmsbörsen. Active Capital arbetar som entreprenöriell och aktiv ägare med värdeskapande, där tillväxt och lönsamhet sätts i fokus. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar