Prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien Prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB:s nyemission 2004/2005 finns nu tillgängligt och skickas till bolagets aktieägare. Prospekt tillhandahålls hos Wilh. Sonesson AB, Emdalavägen 16, 223 69 Lund samt hos Enskilda Securities AB, Nybrokajen 5, Stockholm. Det finns även tillgängligt på Internet www.wilhsonesson.com och www.enskilda.se Lund den 30 december 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 616 177 Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar