Wilh. Sonesson AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

* Nettoomsättningen 885,0 (450,5) MSEK - upp 96 % * Rörelseresultatet 54,9 (22,6) MSEK * Resultatet efter skatt 27,8 (15,0) MSEK * Vinsten per aktie 1,13 (0,60) SEK - upp 88 % * God marknadsutveckling i hälsofackhandeln * Lansering av Esberitox i dagligvaruhandeln * Svag utveckling inom postorder i Norge * Stark utveckling för exporten * Sänkt vinstprognos från 2,00 till 1,35 SEK per aktie kommunicerad den 28 oktober 2004

För ytterligare information kontakta: Bo Håkansson, VD, 0705-98 57 22, bo.hakansson@wilhsonesson.com Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, 0705-61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar