Wilh. Sonesson gör strategiskt förvärv av Friggs och blir ledande inom egenvårdsprodukter i dagligvaruhandeln

• Wilh. Sonesson förvärvar Friggs och förstärker sin ställning som ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden • Friggs omsätter ca 200 MSEK med ett rörelseresultat på drygt 10 % • Säljare är Semper AB och köpeskillingen uppgår till 170 miljoner SEK • Dagligvaruhandeln växer snabbast och en förväntad avreglering av apoteksmonopolet ökar tillväxten ytterligare • Friggs – ett starkt varumärke i Sverige, Norge och Finland • Nyemission på 131 MSEK • Vinsten per aktie ökar med 0,25 kr efter utspädning

Bo Håkansson, VD, Wilh. Sonesson, kommenterar förvärvet av Friggs: ”Friggs är ett starkt och välkänt varumärke och förvärvet stärker vår ställning på den växande egenvårdsmarknaden, speciellt inom dagligvaruhandeln. Vi ser stora synergieffekter inom produktion och försäljning och räknar med att kunna öka vår marknadsandel väsentligt.” Friggs - ett av Sveriges mest kända varumärken Friggs affärsidé är att erbjuda konsumenter ett ökat välbefinnande i sitt dagliga liv genom att erbjuda ett brett sortiment av kosttillskott och hälsosamma livsmedel. Fokus i verksamheten är distribution via dagligvaruhandeln. I dag är Friggs marknadsledande i Sverige kompletterat med en bra marknadsposition i Finland och en nyligen gjord lansering i Norge. Varumärket Friggs är ett av de starkaste i Sverige och har en igenkänningsgrad på över 90 %. Samtliga Friggs produkter marknadsförs under eget varumärke. Flera samordningsvinster Det finns flera samordningsfördelar mellan Friggs och Wilh. Sonessons existerande verksamhet främst med dotterbolaget Vitamex som har en modern produktionsanläggning i Norrköping. Friggs har idag ingen produktion och en stor andel av sortimentet kan efter förvärvet tillverkas av Vitamex. Synergier finns även inom produktutveckling, distribution, marknadsföring och försäljning. Genom köpet stärks dessutom koncernens marknadsposition i Finland och Norge. Synergierna beräknas bli betydande och kunna realiseras inom en två års period. Friggs och Vitamex Grocery Trade bildar tillsammans koncernens dagligvarudivision med huvudkontor i Stockholm. Divisionen får en omsättning på cirka 250 MSEK. Semper AB kommer även fortsättningsvis ha försäljningsuppdraget för Friggs AB, vilket säkerställer kontinuiteten i samarbetet med de stora dagligvarukedjorna. Strategiskt förvärv Förvärvet är strategiskt viktigt eftersom den svenska egenvårdsmarknaden befinner sig i förändring. En eventuell dom i EG-domstolen angående möjligheterna att sälja receptfria läkemedel utanför Apoteket medför nya affärsmöjligheter för Wilh. Sonesson, inte minst för HKC Egenvård och Naturapoteket, men även för koncernens andra starka och välkända varumärken. Finansiell information Wilh. Sonesson förvärvar samtliga aktier i Friggs AB av Semper AB och köpeskillingen uppgår till 170 MSEK, inklusive övertagande av skulder. Friggs omsatte 196 MSEK för brutet räkenskapsår 2003/2004 och hade ett rörelseresultat (EBIT) på 22 MSEK. Relationen köpeskilling och rörelseresultat, EV/EBITDA uppgår till 7,7 före synergieffekter och mellan köpeskilling och årsomsättning EV/Sales till 0,9. I syfte att finansiera förvärvet av Friggs och att stärka bolagets finanser, avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma och föreslå en nyemission 1:3 om cirka 131 MSEK. Preliminärt förslag är att emittera 8,2 miljoner aktier till en kurs om 16 SEK per aktie med företrädesrätt för aktieägarna. Ägare representerande cirka 48,2 % av aktierna och 56,9 % av rösterna har deklarerat att de kommer att rösta för förslaget och avser att teckna i emissionen. Nyemissionen kommer att vara garanterad i dess helhet. Finansiering i övrigt sker genom upptagande av banklån. Efter förvärvet och planerad nyemission beräknas Wilh. Sonessons soliditet uppgå till cirka 41 procent. Genom förvärvet ökar koncernens tillgångsmassa med cirka 180 MSEK, främst i nya immateriella tillgångar. Genom förvärvet förväntas vinsten per aktie öka med 0,25 kronor inklusive synergieffekter och efter ökning av antalet aktier genom nyemission. Omsättningen för Wilh. Sonesson inklusive förvärvet beräknas uppgå till cirka 1,4 miljarder SEK på proforma årsbasis. Tillträde och konsolidering av Friggs planeras ske per den 2005-01-02. Lund den 22 november 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 Mobil: +46 705 616 177

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar