Wilh. Sonesson investerar i West Entertainment Solutions & Technologies AB € markerar starten för kuvösverksamheten vid

Wilh. Sonesson investerar i West Entertainment Solutions & Technologies AB - markerar starten för kuvösverksamheten vid Soft Center Wilh. Sonesson Teknologi har idag slutit avtal om att investera i West Entertain-ment Solutions & Technologies AB, ett nystartat mjukvaruföretag med säte på Soft Center i Ronneby. Wilh. Sonessons ägarandel uppgår till 49%. Investeringen i West Entertainment Solutions & Technologies AB utgör den första inom ramen för Wilh. Sonessons nystartade kuvösverksamhet vid Soft Center. West Entertainment Solutions & Technologies AB inriktar sig på att utveckla program-vara som knyter samman dagens digitala medier (Internet, mobilt Internet, WAP, etc) och öppnar därmed dörren för morgondagens möjligheter inom distribuerad interaktiv underhållning. Just nu är marknaden för interaktiva tjänster väldigt expansiv, varje dag lanserar företag nya tjänster inom nöjes och informationsområdet. Varje tjänst inriktar sig på ett enskilt överföringsmedium. Med tekniken från WEST kommer tjänsterna att kunna erbjudas på alla digitala medier. I och med investeringen får WEST möjlighet att inleda en kraftig expansion. Wilh. Sonesson tecknade i mars ett avtal med Ronneby kommun om förvärv av Soft Center, en unik anläggning som genom att inrymma Högskolan Karlskrona/Ronneby, med sin uttalade IT-inriktning och ett 70-tal företag, också dessa med IT-inriktning skapar en mycket gynnsam miljö för framväxten av groddföretag med högt teknologi-innehåll. Sedan avtalstecknandet har Wilh. Sonesson haft ett stort inflöde av idéer och projekt från högskolan och företagen på Soft Center. För att tillvarata dessa investeringsmöjlig-heter har Wilh. Sonesson beslutat sig för att starta en kuvösverksamhet på Soft Center. Investeringen i WEST som uppgår till 6 MSEK utgör Wilh. Sonessons första inom ramen för den nystartade kuvösverksamheten vid Soft Center. Wilh. Sonessons ägarandel i West Entertainment Solutions & Technologies AB uppgår till 49%. Malmö den 14 juni 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Marcus Majewski, VD West Entertainment Solutions & Technologies 0457 - 38 62 95 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan (WSON) vid OM Stockholmsbörsen, är ett utveck-lingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Företaget omsatte under 1999 drygt 300 MSEK och uppnådde ett resultat efter finansiella poster på 21,2 MSEK. Wilh. Sonesson har vid utgången av det första kvartalet 2000 ett eget kapital på 223 MSEK och en disponibel likviditet 225 MSEK vilket ger en god handlingsberedskap för framtiden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar