Wilh. Sonessons årsredovisning på nätet

Wilh. Sonessons årsredovisning på nätet Idag, måndagen den 31 mars, läggs Wilh. Sonessons årsredovisning för 2002 ut på hemsidan www.wilhsonesson.com. Den tryckta versionen börjar distribueras den 7 april till alla aktieägare. Ur årsredovisningen: Finansiella mål 2003-2005 Styrelse och ledning har under hösten 2002 fastställt en treårig affärsplan för verksamheten. De finansiella målen för koncernen till år 2005 är en försäljningstillväxt om 25 procent årligen och en rörelsemarginal överstigande 10 procent. Som ett visionärt tillväxtmål inklusive strukturella förvärv ska Wilh. Sonesson uppnå en försäljning om 2 000 MSEK år 2005, säger Anders Sjöholm VD i Wilh. Sonesson AB. Lund den 31 mars 2003 Wilh. Sonesson AB Anders Sjöholm VD För mer information vänligen kontakta: Anders Sjöholm, VD Wilh. Sonesson, telefon 046-280 81 00, mobil 0705-23 86 24, anders.sjoholm@wilhsonesson.com Wilh. Sonessons vision är att bli det ledande Consumer Healthcare- företaget i Norden. Vi utvecklar, producerar, distribuerar, marknadsför och säljer produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Den gemensamma nämnaren i allt vi gör är att vi sätter konsumenten och konsumentens behov och önskemål i fokus - Consumer Healthcare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar