Wilh. Sonessons dotterbolag Bioglan säljer produkträttigheter

Wilh. Sonessons dotterbolag Bioglan säljer produkträttigheter Wilh. Sonesson AB förvärvade 2002-05-13 läkemedelsföretaget Bioglan AB i Malmö. Bioglan avyttrade i samband med förvärvet hela sin forskningsverksamhet till ett engelskt börsnoterat bolag. I enlighet med tidigare lämnad information gav Bioglan säljaren en option att förvärva ett antal produkträttigheter som framför allt marknadsförs på den tyska marknaden. De aktuella produkterna bedöms inte som strategiskt viktiga då Bioglan har Norden som geografiskt fokus, liksom övriga verksamheter i Wilh. Sonesson. Optionen är nu utnyttjad. Köpare är läkemedelsföretaget Riemser Arzneimittel AG och köpeskillingen uppgår till 52 MSEK. Betalning sker genom övertagande av skulder 32 MSEK och kontant 20 MSEK. Försäljningen innebär en begränsad resultatpåverkan och nettoskuldsättningen i Wilh. Sonessonkoncernen minskar med 20 MSEK. Lund den 18 juni 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta Fredrik Lindgren, vVD i Wilh. Sonesson, tel. 046-280 81 00, 0705-616177 fredrik.lindgren@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar