Wilh. Sonessons styrelse beslutar om återköp av egna aktier

Wilh. Sonessons styrelse beslutar om återköp av egna aktier Styrelsen i Wilh Sonesson beslutade idag, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av extra bolagsstämma den 9 oktober 2001, att förvärva aktier i bolaget. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen och till ett pris per aktie som, oavsett aktieslag, som ligger inom det vid förvärvstillfället på Stockholmbörsen registrerade kursintervallet. Syftet med återköpet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Enligt styrelsens beslut får högst 2 500 000 aktier förvärvas, vilket motsvarar 9,4% av Wilh. Sonessons totala antal aktier, varav högst 500 000 aktier (20%) får vara av serie A. Förvärv får ske under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma och får avse såväl A- som B-aktier. Bolaget har inget befintligt innehav av egna aktier. Malmö den 13 november 2001 Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, functional food och livsmedel med hälsoprofil, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00180/bit0004.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00180/bit0004.pdf

Om oss

Midsona är ledande i Norden att utveckla och marknadsföra starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt ochhållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar