Wilh. Sonessons styrelse beslutar om återköp av egna aktier

Report this content

Wilh. Sonessons styrelse beslutar om återköp av egna aktier Styrelsen i Wilh Sonesson beslutade vid styrelsemöte igår den 12 augusti 2002, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002, att förvärva egna aktier. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen och till ett pris per aktie som, oavsett aktieslag, ligger inom det vid förvärvstillfället på Stockholmbörsen registrerade kursintervallet. Syftet med återköpet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Enligt styrelsens beslut får högst 1 000 000 aktier förvärvas. Wilh. Sonesson innehar per dagens datum innehavda 369 130 aktier. Efter eventuellt fullt genomfört förvärv kommer Wilh. Sonesson att inneha högst 1 369 130 aktier, motsvarande cirka 5,2 % av Wilh. Sonessons totala utgivna aktier, varav högst 273 826 aktier (20%) får vara av serie A. Förvärv får ske under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma och får avse såväl A- som B-aktier. Malmö den 13 augusti 2002 Bo Håkansson Styrelseordförande För mer information kontakta; Bo Håkansson, 046-280 81 00, 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och egenvårdsprodukter" ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00280/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar