Om oss

MilDef - WE ARMOR IT. MilDef är en global systemintegratör och fullspektrumleverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet samt statliga och kritiska infrastruktursektorer. MilDef tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system, där insatserna är som störst. MilDefs produkter säljs till mer än 160 kunder genom MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Australien samt genom partnernätverk i mer än 30 länder. MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige. MilDef Group är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.

Prenumerera