Fossilfritt Skåne - möjligheter i en modernare morgondag

Välkommen att delta på en konferens om omställningen till ett fossilfritt Skåne. Under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och  professor Lena Neij, Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, samtalar politiker, näringsliv, akademi och allmänhet om klimatengagemang och visioner för regionen.​

Tid: 16 maj kl. 9-17,
Plats: AF-borgen, Lund
​Arrangörer: Fossilfritt Sverige, Lunds kommun, Malmö Stad, Lunds universitet

Välkomna att delta på en konferens om omställningen till ett fossilfritt Skåne. Under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och  professor Lena Neij, Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, samtalar politiker, näringsliv, akademi och allmänhet om klimatengagemang och visioner för regionen.

Konferensen är en del av Fossilfritt Sveriges konferensturné som lyfter fram de lokala och regionala satsningar som görs på klimatområdet. Den är också en del av Lunds hållbarhetsvecka.

Medverkar gör bland annat Emma Berginger, kommunalråd Lunds kommun; Märta Stenevi, kommunalråd Malmö stad; Mattias Goldmann, VD Fores; Sara Paulsson, IKEA, Torbjörn von Schantz, rektor  Lunds universitet; och så leder underhållaren Johan Wester ett business slam där lokala företag med nya affärsidéer presenteras och bedöms av publiken.

De medverkande kommer att finnas tillgängliga för intervjuer under dagen.

Program finns bifogat.

För anmälan och frågor kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

www.fossilfrittsverige.se

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar