Ibrahim Baylan deltar i World Economic Forum i Davos

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan deltar vid World Economic Forums (WEF) möte i Davos i Schweiz den 24–26 januari. Under mötet kommer han att driva frågor om hållbar energiförsörjning och hur det kopplar till ekonomisk utveckling, arbetstillfällen, innovation och investeringar.

I samband med Davos-mötet kliver Ibrahim Baylan in i ett nytt internationellt uppdrag. Ibrahim Baylan har utsetts till ledamot i styrelsen för WEF:s initiativ Shaping the Future of Energy som syftar till att skapa ett inkluderande, hållbart och tryggt energisystem för framtiden. Initiativet samlar ministrar, företagsledare, experter, chefer för internationella organisationer och forskare för en dialog om effektivare regelverk och en förstärkning av det offentligt-privata samarbetet på energiområdet. Ibrahim Baylan är en av huvudtalarna i den del av mötet som handlar om att påskynda innovationstakten på energiområdet.

Ibrahim Baylan kommer också medverka i ett panelsamtal om energiinnovationer undre ledning av professor Naomi Oreskes vid Harvard University. Han kommer även träffa representanter för andra länder i bilaterala möten och delta på en rad seminarier på temat energi och klimat.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.