Internationellt stöd för nytt ramverk om kemikalier

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Uruguays miljöminister Eneida de Léon ledde idag ett högnivåmöte med ett flertal länder och organisationer. Mötet kom överens om ett gemensamt uttalande att tillsammans arbeta för ett nytt ambitiöst globalt ramverk om kemikalier och avfall som ska beslutas 2020.

Bara ett fåtal kemikalier är reglerade på global nivå idag och den internationella kemikaliestrategin SAICM löper ut 2020. Det står även klart att det globala hållbarhetsmålet för kemikalier kommer inte att uppnås till 2020.

− Sverige vill se ett ambitiöst globalt ramverk som får bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt att vi får bättre information om kemikalier i varor. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Högnivåalliansen lanserades sommaren 2018 av Sverige och Uruguay för att driva på det globala arbetet för att minska riskerna för hälsan och miljön. Dagens möte ägde rum på FN:s miljömöte UNEA 4 i Nairobi.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljö- och klimatminister
samt vice statsminister
Isabella Lövin

072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Miljö- och energidepartmentet
Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Sverige vill se ett ambitiöst globalt ramverk som får bort de farligaste kemikalierna. Det är också viktigt att vi får bättre information om kemikalier i varor. Min ambition är att en allians av länder ska ta ledningen och vara pådrivande i det globala förhandlingsarbetet
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister