Karolina Skog besöker mjölkgård i Ekerö kommun

Onsdag den 10 maj besöker miljöminister Karolina Skog mjölkgården Lovö prästgård för att diskutera en ny rapport om hur ekosystemtjänster kan gynnas på mjölkgårdar.

De tjänster som naturen ger oss, som rent vatten, pollinering och ren luft, blir ofta tagna för givet. Men dessa ekosystemtjänster riskerar att slås ut i takt med att våra ekosystem stressas av miljöförstöring och klimatförändringar. De ekosystemtjänster som finns i det odlade landskapet är avgörande för vår matproduktion och vår livsmiljö. Trots att ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är tjänsterna fortfarande osynliga i många beslut.

Arla har med hjälp av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram en ny rapport som går igenom ekosystemtjänster som berör mjölkgårdar och ger förslag på hur de ytterligare kan gynna dem. Utifrån rapporten lanserar Arla, i samband med miljöministerns besök, ett projekt för att gynna, säkra och synliggöra ekosystemtjänster på gårdar både i Sverige och i Europa.

Tid: Onsdag 10 maj kl. 13.00
Plats: Lovö prästgård, Drottningholm

Media är välkommen att delta i besöket. Anmäl deltagande till pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.