Karolina Skog deltar i informellt miljöministermöte i Valletta

Den 25-26 april träffas EU:s miljöministrar på Malta. På dagordningen står klimatanpassning, samverkan mellan havs- och klimatpolitik och marin nedskräpning. Miljöminister Karolina Skog deltar i mötet.

Malta, som är ordförande i ministerrådet under det första halvåret 2017, är värd för det informella ministermötet.

Inledningsvis inbjuds alla ministrar att ge sin syn på vad som behöver göras för att nå de åtaganden om klimatanpassning som gjordes i Parisavtalet.  I mötets andra del ska ministrarna diskutera hur klimatåtgärder kan integreras med havspolitiken för att skydda marina miljöer och ekosystem. Mötet avslutas med en diskussion om åtgärder mot marin nedskräpning i ljuset av den kommande plaststrategin inom ramen för handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

– Marin nedskräpning är en högt prioriterad fråga i vårt nationella arbete och i det regionala samarbetet. Marin nedskräpning kommer också vara ett viktigt tema vid FN:s havskonferens i juni med Sverige och Fiji som ordförande, säger miljöminister Karolina Skog.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Marin nedskräpning är en högt prioriterad fråga i vårt nationella arbete och i det regionala samarbetet. Marin nedskräpning kommer också vara ett viktigt tema vid FN:s havskonferens i juni med Sverige och Fiji som ordförande.
Karolina Skog, miljöminister