Konferens om klimatomställningen i Östergötland

Initiativet Fossilfritt Sverige arrangerar en konferens i Norrköping 21 april i samarbete med kommunen och Cleantech Östergötland. Med namnet ”Fossilfritt Östergötland- möjligheter i en modernare morgondag” blir den först ut i en serie konferenser runt om i landet de kommande åren.

- Tillsammans med näringslivet är det kommunerna som driver på omställningsarbetet i Sverige. Många gånger vet folk inte hur mycket som faktiskt görs på den egna orten och därför vill vi visa upp det. Genom att se hur mycket som händer ökar lusten att aktivt delta i förändringen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Temat för konferensen är hur klimatarbetet i hela regionen förenas med tillväxt och vilka möjligheter omställningen bort från fossila bränslen kan ge. Talar gör bland annat Svante Axelsson och miljöminister Karolina Skog, och besökare bjuds på inspirerande exempel  på satsningar och innovationer från både näringsliv och offentlig sektor.

Konferensen riktar sig till såväl representanter för organsationer och regionalt näringsliv som till allmänheten. Den är kostnadsfri men kräver en föranmälan.

 - Det är imponerande att se hur aktörer från så många olika sektorer i Östergötland är engagerade i klimatfrågan. Kommuner, universitet, jordbrukare, näringsliv och även stiftet gör stora insatser för att sänka utsläppen av växthusgaser, säger Svante Axelsson.

Tid: 21 april 09.00-16.00
Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping
Moderatorer: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Malin Forsgren, Cleantech Östergötland

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

www.fossilfrittsverige.se

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är imponerande att se hur aktörer från så många olika sektorer i Östergötland är engagerade i klimatfrågan. Kommuner, universitet, jordbrukare, näringsliv och även stiftet gör stora insatser för att sänka utsläppen av växthusgaser.
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige