LRF Södermanland och LRF Örebro antar fossilfri utmaning

Igår antog LRF:s länsförbund i Södermanland och Örebro utmaningen om målet att 50 procent av deras företagsmedlemmar ska köra sina traktorer på minst 50 procent förnybara bränslen senast år 2020.

-Det finns ett stort intresse för fossilfritt inom svenskt lantbruk. Det här bör politikerna ta vara på och underlätta för de lantbrukare som vill gå över till 100 procent förnybart redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Utmaningen som är en budkavle från Fossilfritt Sverige och LRF Östergötland kallas 50-50-2020 och både LRF Södermanland och LRF Örebro antog den under gårdagen då Margareta Malmquist, ordförande LRF Södermanland, och Per Willén, ordförande LRF Örebro träffade Svante Axelsson. Sedan tidigare har även LRF Jönköping antagit utmaningen.

Genom utmaningar riktade till företag, kommuner, regioner och organisationer vill Fossilfritt Sverige visa viljan till omställning i samhället och därigenom också driva på utvecklingen och inspirera fler att sätta mål om fossilfrihet. Utmaningarna handlar om mål för fossilfria transporter, installerande av solceller och införande av klimatväxlingsprogram.

Budkavlen mellan LRF-förbunden är den första branschspecifika utmaningen och lanserades i april i år. Meningen är att länsförbunden nu ska uppmuntra sina medlemmar att gå över till en större andel förnybara bränslen.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns ett stort intresse för fossilfritt inom svenskt lantbruk. Det här bör politikerna ta vara på och underlätta för de lantbrukare som vill gå över till 100 procent förnybart redan idag
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige