Miljöminister Karolina Skog deltar i FN-möte om biologisk mångfald

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett stort globalt miljöproblem. Arter dör ut, ekosystem skadas och samspelet mellan organismer rubbas. Genom att vara en stark röst i det internationella samtalet verkar regeringen för att vända den negativa utvecklingen på området. Miljöminister Karolina Skog reser idag till Mexiko för att delta i högnivådelen av FN-mötet om biologisk mångfald.

Huvudfrågan under mötet i Mexiko är vad som kan göras inom jordbruket, skogsbruket, fisket och turismen för att skydda den biologiska mångfalden. Karolina Skog kommer att delta i två ministerdiskussioner om erfarenheter och möjligheter när det gäller turismen och skogarna. I samtalet om skog är hon en av de särskilt inbjudna talarna.

Situationen för vår biologiska mångfald och våra ekosystem är mycket allvarlig. Vi måste minska vårt fotavtryck, annars riskerar livsviktiga funktioner som rent vatten och pollinering att gå förlorade, säger miljöminister Karolina Skog.

Skogsbruket är, liksom jordbruket, fisket och turismen, beroende av biologisk mångfald. Utan variationen och samspelet mellan organismer försvinner förutsättningarna för liv på jorden. För att vi ska nå ett hållbart användande av naturresurserna behöver varje verksamhet ta miljöhänsyn inom sitt område.  

Det officiella partsmötet under FN:s konvention för biologisk mångfald inleds den 4 december och pågår till den 17 december. Dagarna innan mötets öppnande, den 2-3 december träffas ministrar och andra företrädare i ett högnivåmöte där Karolina Skog deltar. Ministrarna väntas anta en deklaration som blir vägledande för de två veckor av förhandlingarna som sedan tar vid. Under sina dagar på plats kommer Karolina Skog även ha bilaterala möten med ett flertal länder och organisationer.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Situationen för vår biologiska mångfald och våra ekosystem är mycket allvarlig. Vi måste minska vårt fotavtryck, annars riskerar livsviktiga funktioner som rent vatten och pollinering att gå förlorade
Karolina Skog, miljöminister