Positiv inställning till omställningen

Report this content

Hela 46 procent tror att deras livskvalitet kommer påverkas positivt av att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bara 11 procent tror att de kommer att påverkas negativt. Inte heller de ekonomiska konsekvenserna avskräcker. Det visar en SIFO-undersökning som Fossilfritt Sverige låtit göra och som idag presenteras i en debattartikel i Göteborgs-posten.

- Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Tidigare i våras konstaterade den årliga nationella undersökningen från SOM-institutet att klimathotet är det som oroar folk mest. Fossilfritt Sverige ville därför undersöka hur man ser på den samhällsomställning som krävs för att motverka det.

Sveriges riksdag beslutar idag med bred majoritet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det innebär att Sverige går före med sikte på att bli en av de första fossilfria välfärdsnationerna i världen. Hur målet ska nås och vilka åtgärder som måste vidtas finns det olika uppfattning om men enligt vår undersökning är människor inte oroliga för hur själva omställningen kommer att påverka deras egen livskvalitet eller Sveriges ekonomi i stort.

Hela 46 procent tror tvärtom att deras livskvalitet kommer påverkas ganska eller mycket positivt av målsättningen och bara 11 procent negativt. Runt hur Sveriges ekonomi skulle påverkas var meningarna mer delade men även här är det fler som tror att det har positiv påverkan (32 procent) än som tror att det påverkar negativt (24 procent).

- Det är vanligt att klimatpolitiska beslut föregås av stor vånda och oro för vilka effekter det kommer att få men efteråt kommer man inte ens ihåg när förändringen gjordes. Även om enskilda beslut så klart kommer orsaka motstånd så talar den här undersökning för att det finns ett stort stöd för en kraftfull politik för att svara upp på den stora klimatoro som idag finns, säger Svante Axelsson.

Bilagor: Hela undersökningen med resultat nerbrutna på åldersgrupp, kön och politisk hemvist finns bifogat.

Svante Axelsson, nationell samordnare  Fossilfritt Sverige, 070-340 69 53
​Ebba Willerström Ehrning, Fossilfritt Sverige, 070-3610718

 

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Twittra det här
a) Hur tror du att din livskvalitet kommer att påverkas av det? Positivt: 46% Negativt: 11%
Twittra det här
b) Hur tror du att Sveriges ekonomi kommer att påverkas av det? Positivt: 32% Negativt: 24%
Twittra det här

Citat

Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige