Pressinbjudan: Ibrahim Baylan presenterar energiforskningspropositionen

Fredagen den 16 december presenterar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan energiforskningspropositionen Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Tid : Fredagen den 16 december klockan 10.00

Plats: Bella Venezia, Rosenbad, Stockholm (inpassering via Kopparporten från klockan 9.30).

Anmäl deltagande till pressassistent Erica Grankvist (erica.grankvist@regeringskansliet.se)

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.