Så vill Sverige att EU förhandlar under FN:s klimatmöte

Den 9 oktober ska EU:s klimatministrar enas om EU:s förhandlingsmandat vid nästa internationella klimatförhandling. Sverige anser att EU ska verka för ett ambitiöst, robust och dynamiskt regelverk för genomförandet av Parisavtalet.

På FN:s nästa klimatmöte COP24 i december i Katowice, Polen ska medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att nå målen i Parisavtalet. Under klimatmötet kommer den så kallade Talanoadialogen att bli det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen kan höjas. Under miljörådsmötet den 9 oktober ska EU:s klimatministrar anta rådsslutsatser om EU:s förhandlingsmandat för klimatmötet.

– Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp mot denna utmaning, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige anser att förslaget till rådsslutsatser ger en bra grund för att EU ska kunna vara pådrivande under klimatmötet. Sverige vill också se ett tydligt ställningstagande om att EU ska se över sitt nationella utsläppsminskningsåtagande (NDC) före år 2020, i ljuset av resultatet från Talanoadialogen och FN:s klimatpanels specialrapport vilket Regeringen kommer att driva.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
Isabella Lövin
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp mot denna utmaning.
Klimatminister Isabella Lövin