Sverige manar EU till högre klimatmål för att uppfylla Parisavtalet

På fredag den 13 oktober träffas EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg. Rådet förväntas anta EU:s gemensamma position inför FN:s klimattoppmöte (COP 23) i Bonn i november. De förväntas också besluta om förslag för att uppnå EU:s klimat-och energimål till 2030. Dessutom ska EU:s positioner fastslås inför FN:s toppmöte kring miljö (UNEA3). Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, representerar Sverige i mötet.

– EU:s ledarskap i det internationella klimatarbetet sätts på prov genom USA:s avsikt att lämna Parisavtalet. Att EU kan enas om egna åtgärder för att genomföra sina åtaganden i Parisavtalet skickar en viktig signal inför FN:s klimatmöte. Men det är viktigt att dessa åtgärder också är tillräckligt skarpa, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Sverige har i förhandlingarna inför klimattoppmötet bland annat framhållit att ambitionsnivån måste höjas kontinuerligt när den globala översynen av utvecklingen mot avtalets mål ses över vart femte år.

Miljöministrarna ska också slå fast EU:s prioriteringar inför mötet i FN:s miljögeneralförsamling UNEA 3 i december. Sverige har drivit och fått gehör för att prioritera luft, hav och kemikalier, frågor där Sverige har en hög profil i det globala miljöarbetet.

För mer information, kontakta:

Carl-Martin Vikingsson
Tf. Pressekreterare hos minister för
internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin
076-135 38 78                    

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.