Utredning om skärpt reglering av elnätsavgifterna överlämnas

Tisdagen den 24 oktober tar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan emot Energimarknadsinspektionens rapport om regleringen av intäkter från elnätsverksamhet.

Tid: Tisdag 24 oktober kl. 09:30
Plats: Pressrummet, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från klockan 09:00)

Anmäl deltagande till pressassistent Inger Yalcin, inger.yalcin@regeringskansliet.se.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.